Wyrównywanie szans edukacyjnych

 

Zajęcia specjalistyczne w roku szkolnym 2017-2018

 

Zajęcia specjalistyczne w roku szkolnym 2016-2017

 

Zajęcia wyrównawcze  i specjalistyczne w roku szkolnym 2015-2016