Uczniowie

Samorząd szkolny

Przewodniczący: Anna Serafin

Zastępca przewodniczącego:
Zofia Czerebiej

Protokolant: Amelia Kunda

Rzecznik praw ucznia: Michalina Kwasowiec

Opiekun Samorządu Szkolnego:
Anna Nowak-Toczkiewicz

Spotkania  samorządu odbywają się według terminarza ustalonego z opiekunem.

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniów chcących pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności z wybranych przedmiotów zapraszamy do udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

Konsultacje/zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Uczniów chcących utrwalić bądź uzupełnić braki w wiadomościach i umiejętnościach zapraszamy do udziału w konsultacjach bądź zajęciach wyrównawczych.

Doradztwo zawodowe

Katalog zawodów zobacz


Osiągnięcia uczniów

Sukcesy naszych uczniów w poszczególnych latach szkolnych czytaj więcej