Rada Rodziców

Rada Rodziców jest organem, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów naszej szkoły. Powoływana jest do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora czy rady pedagogicznej. Może też gromadzić fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

Rada Rodziców ustaliła następujący skład Prezydium Rady w roku szkolnym 2023/2024 :

  • przewodniczący Rady  – Karol Bieliński
  • zastępca przewodniczącego – Maciej Szenefeld
  • skarbnik – Dorota Boińska
  • protokolant – Agnieszka Chojnacka-Wojciechowska

konto Rady Rodziców:

Bank spółdzielczy w Nakle nad Notecią

23 8179 0009 0060 1946 3000 0010