Home Bez kategorii POWRÓT DO SZKOŁY KLAS 1-3

POWRÓT DO SZKOŁY KLAS 1-3

Szanowni Państwo!


w dniu 11.01.2021 r. podjęta została decyzja o powrocie klas I-III do zajęć stacjonarnych od dnia 18 stycznia 2021. Powrót uczniów klas I-III do szkoły jest możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Opracowane przez MEiN, GIS oraz MZ  zasady mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w szkole. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u dzieci i pracowników szkoły.

Organizacja nauki, podobnie jak w pierwszych dwóch miesiącach roku szkolnego, będzie organizowana tak, aby zapewnić Państwa dzieciom i nauczycielom maksymalne bezpieczeństwo. Każda klasa będzie miała organizowane zajęcia w jednej sali lekcyjnej przyporządkowanej do danej klasy.  Na przerwy śródlekcyjne klasy będą wychodzić zgodnie z indywidualnym harmonogramem. Obiady będą wydawane zgodnie ze ściśle opracowanym i rygorystycznie przestrzeganym planem. Osoby trzecie będą miały wstęp na teren szkoły wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się z osobą do kontaktu.
Klasy I-II będą uczęszczały tak jak poprzednio do budynku A. Klasy III będą uczestniczyły w zajęciach w budynku B. / budynek byłego gimnazjum/

Ze względu na dużą liczbę uczniów zapisanych do świetlicy, zwracam się z prośbą do rodziców, którzy będą w stanie zapewnić swojemu dziecku opiekę bez konieczności korzystania ze świetlicy, by w miarę możliwości, nie pozostawiali dziecka na świetlicy. Ułatwi to wszystkim przestrzeganie reżimu sanitarnego.

Proszę Państwa o śledzenie informacji publikowanych w e-dzienniku – Librus.

Informacja dla rodziców i uczniów

Od 18 stycznia  następuje zmiana systemu nauczania. Zmianie uległ także plan lekcji dla klas
I-III oraz niektórych klas starszych. Proszę o zapoznanie się ze zmianami.
ZAJĘCIA SZKOLNE
Klasy IV-VIII do końca stycznia będą realizowały zajęcia lekcyjne on-line według dotychczasowego planu. Korekta planu nastąpi od II półrocza.
Klasy I-III- w systemie stacjonarnym.( W piątek/15.01.2021/   w godzinach popołudniowych zostanie podany plan lekcji dla klas I-III).
Kl. I-II- zajęcia będą odbywać się w budynku A
kl. III- zajęcia będą odbywać się w budynku B (dawne Gimnazjum)

ŚWIETLICA
Budynek A- czynna jak dotychczas od godz. 6.20 do godz. 17.00
Budynek B- czynna od godz. 6.20 do 13.30.
Uczniowie kl. 3 przebywający po lekcjach dłużej w świetlicy o godz. 13.30 pod opieką n-la przechodzą do świetlicy w budynku A i tam oczekują na Rodziców.


AUTOBUS SZKOLNY
Przyjazd do szkoły wg dotychczasowego rozkładu.
Odjazd sprzed szkoły:
kierunek Kobylarnia, Nowe Smolno, Olimpin- o godz. 12.50 (jak dotychczas)
kierunek Prądocin- ok. godz. 13.20 (pół godziny wcześniej niż dotychczas)
NIE MA następnych kursów autobusu

Z poważaniem

Dyrektor
Aleksander Królikowski

Share:

Related Post

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status