Kontakt z AD i IOD

Kontakt z Administratorem Danych:
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich,
86-061 Brzoza, ul.Powstańców Wielkopolskich 31

tel. 52 381-01-68
sp_brzoza@wp.pl
spbrzoza@nowawieswielka.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
Michał Derkowski: derkowski.michal@gmail.com