BFF_2017

 

Dzień 21 lutego obchodziliśmy jako Dzień Przyjaźni. Pary przyjaciół startowały w quizie pt. „How well do you know your best friend?”, w którym trzeba było odpowiedzieć na pytania typu: „Who would you like to be when you grow up?” czy „What do you like doing in your free time?”. Quiz wygrały najlepsze koleżanki z klasy 6a – Weronika Jułga i Marysia Ratajska. Najlepsze wiersze o przyjaźni napisali chłopcy – Jakub Binger i Igor Głąb, a najpiękniejszy projekt zatytułowany „Our friendship” wykonała Marysia Pietruszyńska z wszechstronnie uzdolnionym Jakubem Bingerem. Równie wspaniały projekt pt. „Za co cenimy swoich przyjaciół” wykonało pięć dziewcząt z klasy 6b – Zuzanna Kulpińska, Antosia Bąkowska, Ola Ładyńska, Maja Muzalewska i Julka Ryczkowska, oraz dziewczęta z klasy 4 – Monika Wojciechowska i Iza Śmigielska.

Ponadto w tym dniu można było okazać komuś swój podziw, przywiązanie czy po prostu sympatię. Była więc wymiana kartek okolicznościowych i drobnych upominków, nie tylko wśród uczniów:)

 • 01
 • 02
 • 03

 • 04
 • 05
 • 06

 • 07
 • 08
 • 09

 • 10
 

 

 

 

 

Winter Town Project

 

Winter Town Project – to nowy projekt realizowany na zajęciach języka angielskiego w klasach czwartych podczas omawiania rodzajów budynków i zastosowania konstrukcji There is…/There are… Grupy uczniów realizowały projekty miasta w scenerii zimowej i temat ten został szybko i chętnie podchwycony oraz zaowocował wykonaniem pięknych prac przestrzennych przy użyciu przeróżnych technik i materiałów. Prace grupowe wpłynęły na integracje zespołów klasowych, uczyły koleżeńskości i współpracy oraz pobudzały wyobraźnię uczniów. Jak widać na zdjęciach niektóre projekty zawierały elementy interaktywne. Cenne były szczególnie prace wykonane samodzielnie, a wszystkie makiety mogły być podziwiane na specjalnej wystawie przygotowanej dla uczniów klas 1-3 oraz osób odwiedzających naszą szkołę. Uczniowska komisja jury wybrała i nagrodziła miejscami oraz wyróżnieniami najciekawsze prace zespołowe:

 1. miejsce –klasa IV A zespół :Aleksandra Gill, Paulina Zielińska, Juliusz Rudol, Natalia Swiderska

 2. miejsce – klasa IVC zespól: Mieszko Bernady, Jarosław Andrzej, Marcel

 3. miejsce – klasa IC zespól: Ines Grabarkiewicz, Iwański Jakub, Krystian Kosmal, Wojciech Kulpiński, Maksymilian Pociot

 • 01
 • 02
 • 03

 • 04
 • 05
 • 06

 • 07
 • 08
 • 09

 

 

 

 

 

Autumn Poems

 

 

Autumn Poems

Jesienią, kiedy wieczory długie uczniowie oddawali się pracy twórczej. Jej efektem były Autumn Poems – wiersze o jesieni. Pięknie napisane ozdabiały lub same były ozdoba kolorowych dyni, a wystawka cieszyła oczy kolegów. Najwspanialsze z nich zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami.

 

 • 01
 • 02
 • 03

 

 

 

Konkursy w szkolnej bibliotece

 

W styczniu 2017r. odbyły się dwa szkolne konkursy organizowane przez bibliotekę szkolną.

Na początku miesiąca odbył się Konkurs Frazeologiczny, w którym wzięło udział 20 uczniów klas piątych i szóstych. Ponieważ pytania były dość trudne, w czasie konkursu uczniowie mogli korzystać ze słowników frazeologicznych. Rywalizacja uczniów była bardzo zacięta. Duża grupa uczniów uzyskała wyniki bardzo wysokie. Mieściły się one w przedziale 45 – 50 pkt. na ogólną liczbę możliwych 54 pkt..

Najlepszą okazała się Maja Muzalewska z klasy VI B, która uzyskała maksymalną liczbę.

Drugie miejsce otrzymuje Roksana Jabłońska z klasy VI C – 51 pkt.,

a trzecie miejsce Zuzanna Kulpińska i Patrycja Trępała  obie z klasy VI B – 50 pkt.

Gratuluję uczennicom, które zwyciężyły jak również wszystkim uczestnikom konkursu. Nie było słabych wyników.

 

Drugi konkurs odbył się 18.01.2017r.

Był to konkurs „Pięknie czytam” adresowany dla uczniów klas IV – VI. Mógł w nim wziąć udział każdy uczeń. Przeprowadzone zostały eliminacji w klasach, w czasie których wyłoniono najlepiej czytających uczniów. Uczniowie ci wzięli udział w drugim etapie konkursu czytając przed komisją konkursową oraz przed zgromadzonymi uczniami. Oceniane były: płynnośc czytania, tempo, dykcja, interpretacja oraz modulacja głosu.

Wyłoniono najlepiej czytających na trzech poziomach.

W klasach czwartych najlepszy okazał się Kacper Waligóra z klasy IV A,  piątych  Hubert Siemaszko zklasy V Aa w klasach szóstych Maja Muzalewska z klasy VI B.

Komisja konkursowa: p. Dyrektor Barbara Kępczyńska, p. Małgorzata Strabel, p. Marek Glapiński  gratuluje wszystkim uczestnikom i życzy dalszych sukcesów.

 Tekst: Marek Glapiński

 

 

 

 

Dzień Patrona szkoły 2017

 

Czcimy pamięć Patrona szkoły

 

20 stycznia społeczność naszej szkoły oddała hołd pamięci Powstańców Wielkopolskich w rocznicę wybuchu powstania. Uczniowie pod opieką Pani Danuty Dojs przypomnieli fakty historyczne z tego okresu i strofami poezji wyrazili podziękowanie za niezłomną postawę i walkę za Ojczyznę. Chór przygotowany przez Panią Magdalenę Robaszkiewicz zaprezentował pieśni legionowe.

 • 01
 • 02
 • 03

 • 04

W niedzielę, 22 stycznia pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Brzozie odbyła się patriotyczna manifestacja. Okazją były 98. rocznica wybuchu powstania i bitwy na Kozaku oraz 5. rocznica odsłonięcia pomnika Powstańców.

Wieńce złożyły delegacje: Gminy Nowa Wieś Wielka, której przewodniczył wójt gminy – Pan Wojciech Oskwarek, przedstawiciele jednostek organizacyjnych z terenu gminy, stowarzyszeń i organizacji oraz mieszkańcy Brzozy. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu RG Nowa Wieś Wielka – Pan Waldemar Owczarzak odczytał apel poległych. Tradycyjnie hołd powstańcom oddali członkowie bydgoskiego Klubu kibica „Legii”.

 • 05
 • 06
 • 07

 • 08
 • 09

Pan Wojciech Oskwarek w swoim wystąpieniu przypomniał przebieg walk powstańczych w Brzozie i historię budowy pomnika. Pani Anna Bańkowska - długoletnia działaczka Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 podziękowała zgromadzonym, a szczególnie młodzieży, za krzewienie pamięci o bohaterach zwycięskiego powstania.

Po mszy św. uczestnicy uroczystości gościli w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopol-skich, gdzie mieli możliwość obejrzeć wystawę okolicznościową, zbiory z czasów powstania i film z uroczystości odsłonięcia pomnika w 2012 r. Goście otrzymali okolicznościowe plakietki, a szczególnie zasłużeni dla kultywowania pamięci o powstaniu – pamiątkowe medale z rąk Pana Wojciecha Oskwarka i Pana Waldemara Owczarzaka.

 • 10
 • 11
 • 12

 • 13
 • 14
 • 15