XIV Powiatowy Przegląd Piosenki

21 kwietnia 2018 r., na XIV Powiatowym Przeglądzie Piosenki „Śpiewaj razem z nami” nasz szkolny chór UNISONO pod kierownictwem Pani Magdaleny Robaszkiewicz zdobył Nagrodę Specjalną. To najwyższe wyróżnienie jury konkursowego. Uczniowie zaprezentowali się w polskim repertuarze patriotycznym.

Gratulujemy chórzystom i dyrygentowi!

Tekst: B.Kępczyńska

Dyplom

  • NS